Telefoon Email
en

Sectoren

Entertainment & Media

De band tussen Bunders Lok en de entertainment- en mediawereld gaat terug tot de jaren '80. Muziekmaatschappijen, muziekuitgeverijen, concertorganisatoren, concertvenues, boekingsbureaus, artiesten, media en mediapersoonlijkheden worden sindsdien bijgestaan op alle juridische vlakken relevant voor hun industrie.

De band tussen Bunders Lok en de entertainment- en mediawereld gaat terug tot de jaren '80. Muziekmaatschappijen, muziekuitgeverijen, concertorganisatoren, concertvenues, boekingsbureaus, artiesten, media en mediapersoonlijkheden worden sindsdien bijgestaan op alle juridische vlakken relevant voor hun industrie. De advocaten van Bunders Lok richten zich daarbij onder andere op advisering en procederen over artiestencontracten en licenties, rechtentransacties, management- contracten, boekingscontracten, distributiecontracten, sponsorcontracten, bescherming van intellectuele eigendomsrechten en privacy.

Financiële dienstverlening

Bunders Lok vertegenwoordigt banken, alternatieve financiers en kredietnemers op het gebied van zakelijke kredietverlening en lease. Een aantal advocaten van Bunders Lok heeft enkele jaren leiding gegeven aan juridische afdelingen van een tweetal internationale (handels)banken in Amsterdam en kent het bancaire bedrijf dan ook van binnenuit.

Bunders Lok vertegenwoordigt banken, alternatieve financiers en kredietnemers op het gebied van zakelijke kredietverlening en lease. Een aantal advocaten van Bunders Lok heeft enkele jaren leiding gegeven aan juridische afdelingen van een tweetal internationale (handels)banken in Amsterdam en kent het bancaire bedrijf dan ook van binnenuit. De dagelijkse financieringspraktijk van Bunders Lok bestaat met name uit het begeleiden van de financiering dan wel het leasen van kapitaalgoederen (schepen, wagenparken, machines etc.), handelsgoederen (staal, olie & gas, granen etc.) en zakelijk onroerend goed, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is Bunders Lok regelmatig betrokken bij de herstructurering of uitwinning van zakelijke kredieten of leaseovereenkomsten en bij geschillen omtrent documentaire kredieten en bankgaranties, zowel binnen als buiten Nederland.

Internationale handel

Bunders Lok vertegenwoordigt producenten, handelshuizen, handelsagenten en distributeurs die onder meer actief zijn in de productie van- en handel in grondstoffen, brandstoffen, voedingsmiddelen en consumentengoederen. De in de internationale handelssector gebruikelijke voorwaarden, zoals de ICC Incoterms, UCP en sectorspecifieke voorwaarden en standaardcontracten zijn voor Bunders Lok bijna dagelijkse kost.

Bunders Lok vertegenwoordigt producenten, handelshuizen, handelsagenten en distributeurs die onder meer actief zijn in de productie van- en handel in grondstoffen, brandstoffen, voedingsmiddelen en consumentengoederen. De in de internationale handelssector gebruikelijke voorwaarden, zoals de ICC Incoterms, UCP en sectorspecifieke voorwaarden en standaardcontracten zijn voor Bunders Lok bijna dagelijkse kost. Bunders Lok assisteert tevens bij het opstellen van (internationale) koop-, agentuur- en distributiecontracten, logistieke contracten, bankgaranties en documentaire kredieten. Daarnaast staat Bunders Lok cliënten regelmatig bij in handelsgeschillen, waaronder geschillen over kwantiteit, kwaliteit en betaling.

Maritiem & logistiek

Bunders Lok vertegenwoordigt partijen die actief zijn in de maritieme & logistieke sector en in de offshore-industrie, waaronder rederijen, scheepswerven, op -en overslagbedrijven, vervoerders en expediteurs en hun toeleveranciers en verzekeraars. Twee van de advocaten van Bunders Lok hebben ruime in-house ervaring in de maritieme en logistieke sector en begrijpen zodoende goed wat er speelt “op de werkvloer”.

Bunders Lok vertegenwoordigt partijen die actief zijn in de maritieme & logistieke sector en in de offshore-industrie, waaronder rederijen, scheepswerven, op -en overslagbedrijven, vervoerders en expediteurs en hun toeleveranciers en verzekeraars. Twee van de advocaten van Bunders Lok hebben ruime in-house ervaring in de maritieme en logistieke sector en begrijpen zodoende goed wat er speelt “op de werkvloer”. Het werk binnen deze praktijk bestaat onder andere uit het opstellen van en adviseren over vervoer- en logistieke contracten, scheepsbouw, reparatie en refit contracten, charterparties, koopcontracten voor schepen en opslagcontracten. Daarnaast staat Bunders Lok regelmatig cliënten bij in geschillen ter zake van (internationaal) vervoer, scheepsbouw, opslag en bij maritieme incidenten.

Vastgoed

Bunders Lok heeft ruime ervaring op het gebied van advisering over commercieel vastgoed. De cliënten van Bunders Lok zijn vastgoedontwikkelaars, investeerders, aannemers en commercieel verhuurders.

Bunders Lok heeft ruime ervaring op het gebied van advisering over commercieel vastgoed. De cliënten van Bunders Lok zijn vastgoedontwikkelaars, investeerders, aannemers en commercieel verhuurders. Bunders Lok adviseert haar cliënten onder meer bij aan- en verkoop van commercieel vastgoed en investeringen daarin, (her)ontwikkelingstrajecten, (hypothecaire) financiering, verhuur en samenwerkingsverbanden ter zake van ontwikkeling of verkoop van commercieel vastgoed. Ook heeft Bunders Lok ruime ervaring in geschilbeslechting tussen partijen in de vastgoedsector.

Verzekeringen

Bunders Lok vertegenwoordigt verzekeraars, assurantiemakelaars en verzekerden op het gebied van zakelijke verzekeringen, zoals goederenverzekeringen, scheepsverzekeringen (casco en P&I), bouwverzekeringen (scheepsbouw en onroerend goed), kredietverzekeringen brand- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Bunders Lok vertegenwoordigt verzekeraars, assurantiemakelaars en verzekerden op het gebied van zakelijke verzekeringen, zoals goederenverzekeringen, scheepsverzekeringen (casco en P&I), bouwverzekeringen (scheepsbouw en onroerend goed), kredietverzekeringen brand- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. De dagelijkse verzekeringspraktijk van Bunders Lok bestaat onder andere uit het adviseren en procederen over de mededelingsplicht, schadebeperkingsplicht, dekkingsgeschillen en regres. Op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt Bunders Lok regelmatig door verzekerden en verzekeraars ingeschakeld om te adviseren over aansprakelijkheid en causaliteit.