Telefoon Email
en

Juridische expertises

Financiering & zekerheden

Naast het begeleiden van transacties op basis van LMA kredietdocumentatie, hebben de advocaten van Bunders Lok veel ervaring in het opstellen van term sheets en kredietdocumentatie specifiek toegesneden op de te financieren asset, zowel voor bilaterale als syndicaat leningen. Er zit nu eenmaal een groot verschil tussen (de risico's verbonden aan) het financieren van de aankoop van een kantoorgebouw, de bouw van een vrachtschip, doorlopende financiering van een handelsrelatie of algemene bedrijfsfinanciering. Bunders Lok is daarnaast bedreven in het opstellen van krediet gerelateerde garanties, borgtochten, pandakten en (Nederlandse) hypotheekakten.

Naast het begeleiden van transacties op basis van LMA kredietdocumentatie, hebben de advocaten van Bunders Lok veel ervaring in het opstellen van term sheets en kredietdocumentatie specifiek toegesneden op de te financieren asset, zowel voor bilaterale als syndicaat leningen. Er zit nu eenmaal een groot verschil tussen (de risico's verbonden aan) het financieren van de aankoop van een kantoorgebouw, de bouw van een vrachtschip, doorlopende financiering van een handelsrelatie of algemene bedrijfsfinanciering. Bunders Lok is daarnaast bedreven in het opstellen van krediet gerelateerde garanties, borgtochten, pandakten en (Nederlandse) hypotheekakten.

De advocaten van Bunders Lok zijn ook regelmatig betrokken bij de herstructurering en liquidatie van kredietovereenkomsten en gerelateerde zekerheden en beschikken dan ook over gedegen kennis van het zekerheidsrecht, insolventierecht en de bancaire zorgplicht, zowel in nationaal als internationaal verband.

Commerciële contracten

De advocaten van Bunders Lok hebben gedegen kennis van het verbintenissen- en zekerheidsrecht, zowel in nationaal als internationaal verband, en worden dan ook regelmatig ingeschakeld bij het opstellen van en procederen over een keur aan commerciële contracten. Hierbij kan worden gedacht aan dienstverlening, management, scheepsbouw- en reparatie, samenwerking, koop- en verkoop en leasing. Daarnaast stellen de advocaten van Bunders Lok regelmatig branche specifieke algemene voorwaarden op en adviseren zij over het gebruik van algemene voorwaarden.

Ondernemingsrecht & overnames

Een belangrijk deel van de dagelijkse praktijk van Bunders Lok richt zich op het ondernemingsrecht. De advocaten van Bunders Lok assisteren ondernemers bij fusies & overnames, koop of verkoop van (hun) ondernemingen, joint ventures, splitsingen en aandeelhoudersovereenkomsten. De assistentie op dit gebied bestaat zowel uit het opstellen van de benodigde contractdocumentatie als het behandelen van geschillen.

Bunders Lok heeft ook ruimschoots ervaring met het adviseren van ondernemingen in zwaar weer, het al dan niet reorganiseren of herstructureren van ondernemingen, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties en aandeelhoudersgeschillen.

Arbeidsrecht

De advocaten van Bunders Lok hebben veel ervaring in het adviseren en procederen over ontslag, arbeidsgeschillen, ziekte en re-integratie, concurrentie- en relatiebedingen, reorganisaties. Daarnaast zijn zij regelmatig betrokken bij het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en reglementen, overeenkomsten van opdracht, uitzendovereenkomsten en freelance contracten.

Entertainment- en mediarecht

Het gedegen kunnen adviseren en procederen over contracten en geschillen in de entertainment- en mediabranche vereist een actuele kennis van de rechten van muziekproducenten, artiesten, auteurs, muziekuitgeverijen, mediapersoonlijkheden, omroepen, audiovisuele producenten en organisatoren van concerten en andere evenementen. Daarvoor is ook vereist een brede kennis van (de gebruiken in) de entertainment- en mediabranche zelf. Deze kennis is bij de advocaten van Bunders Lok ruimschoots aanwezig.

Procederen & arbitrage

Bunders Lok gelooft in het voeren van een gecombineerde proces- en adviespraktijk. Om een cliënt goed te kunnen adviseren over de houdbaarheid van een contract in de rechtszaal, moet een advocaat deze rechtszaal wel regelmatig van binnen zien. Daarom zijn alle advocaten van Bunders Lok ervaren procesadvocaten, zowel in overheidsrechtspraak als in arbitrage.

Bunders Lok is ervaren in het procederen en arbitreren over een veelheid aan commerciële geschillen, waaronder geschillen inzake financiering en betaling, zekerheden, garanties, (bestuurders)aansprakelijkheid, aandeelhouders en overnames. Daarnaast hebben de advocaten van Bunders Lok veel ervaring op het gebied van beslag en executie, in de wetenschap dat bij beslagen vaak geen tijd te verliezen is.

Onroerend goed

Bunders Lok Advocaten adviseert over en procedeert in zaken die betrekking hebben op onroerend goed. Hier valt onder: huurrecht (commerciële verhuur), vastgoedtransacties, renovatie, nieuwbouw en koop en verkoop. Het kantoor treedt op voor investeerders, vastgoedeigenaren, commerciële huurders en aannemers.

Vervoer- en zeerecht

Het vervoer- en zeerecht wordt binnen Bunders Lok goed vertegenwoordigd. De advocaten zijn onder meer gespecialiseerd in scheepsbeslagen, aanvaring en ongevallen, averij-grosse, maritieme beperkingsprocedures, ladingschade en geschillen onder cognossementen of charters, expeditie en distributie, multimodaal vervoer, havendienstverlening, scheepsbouw en reparatie en de aan- en verkoop van schepen. In deze praktijk wordt ook regelmatig geprocedeerd en gearbitreerd (UNUM). Een van de advocaten wordt met enige regelmaat ook zelf benoemd als arbiter.

  • Financiering & zekerheden
  • Commerciële contracten
  • Ondernemingsrecht & overnames
  • Arbeidsrecht
  • Entertainment- en mediarecht
  • Procederen & arbitrage
  • Onroerend goed
  • Vervoer- en zeerecht